هزینه‌ی ثبت نام

دانشجویان دانشگاه تهران: 50 هزار تومان
نویسندگان: 100 هزار تومان
شرکت کنندگان آزاد: 100 هزار تومان


لطفا برای تکمیل مراحل ثبت نام مبلغ ثبت نام را به شماره حساب 19400395 (یا شماره کارت 5859837003911217) بانک تجارت واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به afd.sym@ut.ac.ir ارسال نمایید.