پخش سخنرانی های سمپوزیوم بین المللی هنر و بعد چهارم در وب سایت آپارات
1398-02-22
پخش سخنرانی های سمپوزیوم بین المللی هنر و بعد چهارم در وب سایت آپارات

جهت تماشای تمامی سخنرانی ها و گفتمان های دو روز سمپوزیوم می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://www.aparat.com/afdis.ut.ac.ir